top of page

אסופת מסמכים של MosicLab העוסקת בהיבטים יישומיים של אספות אזרחים

אסופה של מדריכים וכלים לתכנון האספה, הנחייתה, שיתוף הציבור במהלך האספה, חשיבה ביקורתית, קבלת החלטות, ארגון האספה אונליין ועוד. ניתן גם לרכוש ebook של הארגון שמפרט את כלל הנושאים.


Comentários


bottom of page