top of page

אספות אזרחים בעתות משבר וקונפליקט - הזמנה לוובינר (9/1/24)

דמוקרטיה 3.0 ומרכז השל לקיימות מזמינים אותך לוובינר שיתקיים ביום שלישי 9/1/24 בין 16:00-17:30 ובו יוצגו 4  מקרי בוחן של יישום אספות אזרחים כמנוף ליצירת פריצות דרך בעתות משבר:

  • הקונגרס האזרחי בניו אורלינס לאחר אסון ההוריקן 'קטרינה' (2005) - Dr. Carolyn Lukensmeyer

  • אספת אזרחים ביוזמת ארגוני חברה אזרחית לנוכח משבר המשילות בבלגיה (2011) - Ben Eersels

  • אספת אזרחים לאחר עשור של סכסוכים אתניים בבוסניה הרצוגובינה (2021) - Dr. Damir Kapid

  • אספת אזרחים בעקבות משבר חוקתי באירלנד (2011) - Art O'Leary

דברי פתיחה: שחר שרפ-  מנהלת תחום שיתוף ציבור במנהלת תקומה

הערות מסכמות: Professor Kalypso Nicolaïdis 


הדוברים יציגו באנגלית. ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום אך מחייבת הרשמה.


קישור להרשמה:


בכפוף לאישור המציגים, נפרסם את הקלטת המפגש - באתר זה.
Comments


bottom of page