top of page

אספת האזרחים במונטנגרו על מאבק בשחיתות במגזר הציבורי

אספת האזרחים במונטנגרו היא האספה הראשונה שמתקיימת ביוזמת הפרלמנט האירופאי ובתמיכתו - מחוץ לאיחוד האירופי, זאת כחלק ממאמץ לטפח את הדמוקרטיה באירופה. האספה התקיימה כשותפות בין הפרלמנט של מונטנגרו והפרלמנט האירופאי, יחד עם שותפים מקומיים מהחברה האזרחית במונטנגרו. המהלך הושק ביוני 2020. נושא האספה - המאבק בשחיתות במגזר הציבורי - נבחר על ידי ועדה בהובלת הפרלמנט של מונטנגרו. אספה ראשונה התקיימה באוקטובר 2021, המלצותיה הוצגו לפרלמנט של מונטנגרו בנובמבר 2021. כשנה לאחר מכן, בספטמבר 2022, התקיימה אספה שנייה, כמעקב אחר יישום המלצות האספה הראשונה. באספה השתתפו 53 אזרחים ואזרחיות מהשורה, שנדגמו בתהליך של ייצוג (סורטיציה). אותם משתתפים זומנו לאספת המעקב, אליה זומנו גם חברי וחברות פרלמנט. האספה השנייה העמיקה בחסמים ליישום המלצות האספה הראשונה, ובהמשך לכך חידדה ומיקדה את ההמלצות. מהלך שתי האספות, המלצותיהן וכן הלמידה שנעשתה בעקבות כל אחת מהן - מתוארים בפירוט בדוח שפורסם על ידי השותפים במיזם.
Comentários


bottom of page