top of page

אספת הנוער

לאחר תהליך הלימוד וההתנסות באספת האזרחים בקריית טבעון, יוזמת דמוקרטיה 3.0 החליטה לקיים בסתיו 2023 את אספת הנוער הראשונה בישראל. אספות נוער מתקיימות בעולם, לעיתים במקביל לאספות אזרחים "רגילות" ולעיתים בנפרד. אספות נוער מאפשרות לבני הנוער, אזרחי העתיד, להשמיע את קולם ולהשפיע על החלטות המתקבלות היום, החלטות שהם יאלצו לקיים ולחיות עם תוצאותיהן בבגרותם. אספות נוער מביאות בני נוער מרקע מגוון להיכרות ולמידה של סוגיות מורכבות, לפיתוח מיומנויות דיוניות ולהגעה להסכמות. בנוסף, בני הנוער מצטיידים בידע, מפתחים הכרה בכוחם להשפיע על מקבלי החלטות ויוצרים רשתות וקשרים המאפשרים להם לפעול כסוכני שינוי. זהו כלי ליצירת אזרחים אכפתיים שמאמינים במערכת - משום שהמערכת הקשיבה להם.


אספת הנוער הראשונה בישראל צפויה לעסוק בהֵעָרְכוּת למשבר האקלים. חרף העובדה שבני הנוער של שנת 2023 הם אלה אשר יתמודדו עם השלכות משבר האקלים, לרוב, קולם לא נשמע בתהליכי קבלת ההחלטות בנושאים אלו. אספת הנוער תעזור להשמיע ולהעצים את מגוון הקולות הרחב של הנוער בנוגע להחלטות אשר ישפיעו על עתידם.


האספה תתקיים ברמה העירונית, ברשות שטרם נבחרה. עדכונים נוספים לגבי האספה יופיעו בעמוד זה.

댓글


bottom of page