top of page

האספה הכלל אירופאית - על עתיד האיחוד האירופי

ה-Conference on the Future of Europe הייתה ועידה כלל אירופאית בחסות האיחוד האירופי, שהביאה נציגים מכלל המדינות החברות באיחוד לדון בעתיד האיחוד בנושאים של: הגירה, משבר האקלים, שלטון החוק, חינוך, כלכלה ועוד. הוועידה התקיימה במהלך 2022-2020. חלק מרכזי בוועידה היה קיום אסיפת אזרחים כלל אירופאית בה השתתפו 800 אזרחים ואזרחיות, שעבדו בקבוצות של 200 – כל קבוצה התמקדה נושא אחר.

האספה הזאת הייתה אחת האספות השאפתניות שהתקיימו מעולם – אספה שהביאה אנשים ממדינות שונות והצליחה לייצר ביניהם דיאלוג באמצעות מתרגמים סימולטניים. אחת מהמלצות האספה הייתה למסד אספות כאלו ככלי לקבלת החלטות באיחוד האירופי. נשיאת הנציבות האירופית הביעה תמיכה רבה באספה ובכינונן של אספות נוספות.


"אני רוצה שאזרחים יביעו את דעתם בכנס על עתידה של אירופה. הכנס מביא יחד אזרחים, [...] ארגוני חברה אזרחית, ומוסדות אירופאיים כשותפים שווים."

אורסולה פון דר ליין, נשיאת הנציבות האירופית


מקורות:

Comments


bottom of page