top of page

המעבדה לאספות אזרחים ברשויות מקומיות

המעבדה לאספות אזרחים ברשויות מקומיות מבקשת לקדם את הרעיונות של דמוקרטיה אחרת עליהם שוקדת יוזמת דמוקרטיה 3.0. המעבדה היא מיזם משותף למרכז השל לקיימות ולדמוקרטיה 3.0 והיא תספק כלים וליווי לעריכת אספות אזרחים ל 12 רשויות מקומיות אשר יבחרו באמצעות קול קורא שיתפרסם לאחר הבחירות לרשויות המקומיות, שנדחו ל-30 בינואר 2024. להרחבה.

bottom of page