top of page

המעבדה לאספות אזרחים ברשויות מקומיות (1/9/23)

המעבדה לאספות אזרחים ברשויות מקומיות יוצאת לדרך! בנובמבר יתפרסם קול קורא לרשויות מקומיות המבקשות ללמוד ולהתנסות בקיום אספות אזרחים. המעבדה היא מיזם חדש המשותף למרכז השל לקיימות ולדמוקרטיה 3.0 והיא תספק כלים וליווי לעריכת אספות אזרחים ל 12 רשויות מקומיות אשר יבחרו באמצעות הקול הקורא. להרחבה.

bottom of page