top of page

התנעת "הפורום למשילות משתפת" (25/7/23)

הצורך להעצים את קולם של אזרחים בתהליכי משילות נמצא בבסיס היוזמה של דמוקרטיה 3.0. בימים אלה של דמוקרטיה סוערת, הצורך הזה מקבל משנה תוקף. ארגוני חברה אזרחית, אנשי אקדמיה, אנשי ממשל ובעלי עניין אחרים דנו באתגר הזה, במסגרת מפגש ההתנעה של "הפורום למשילות משתפת" שהתקיים אתמול, 25/7/23.

הפורום הוא יוזמה משותפת של "דמוקרטיה 3.0" ו"המרכז להעצמת האזרח". באמצעות הפורום נבקש לקדם ידע, כלים ושותפויות להגברת קולם של אזרחים, ברשויות מקומיות ובממשלה ולהוות מנוף השפעה משותף על הדמוקרטיה הישראלית.

מפגש ההתנעה של הפורום כלל שרטוט של הזירה המקומית של דמוקרטיה מתחדשת והתמקמות של הארגונים המשתתפים בפורום על הציר של אסטרטגית פעולה ועל הציר של מושא ההשפעה.

בהמשך לכך יצאנו לעבודה בשולחנות עגולים, עם שלוש שאלות: מה הזרזים היום למשילות משתפת? מה צריך להשתנות כדי לקדם משילות משתפת? ומה הצעד הבא שעולה מכך? – ביחס לממשלה, לרשויות המקומיות, למגזר העסקי ולאזרחים ואזרחיות.

בימים אלה אנו מסכמים את התובנות ובעקבותיהם יעוצב המפגש הבא של הפורום.

Commentaires


bottom of page