top of page

עמנואל מקרון הכריז על קיום אספת אזרחים לאומית שלישית ואחרונה עד סוף הנשיאות שלו (התפרסם בליברסיון, 27/4/2024)

נשיא צרפת, עמנואל מקרון, הודיע על ביצוע אספת אזרחים לאומית שלישית טרם תום כהונתו. אספת האזרחים הראשונה עסקה בנושא משבר האקלים והשנייה בנושא סיום החיים. הנושא של האספה הבאה  יקבע בהליך משתף עם אזרחי צרפת.

ב26.04.2024, נפגש הנשיא מקרון בפאלה ד'לנה (Palais d'Iéna) בפריז עם חברי אספת האזרחים האחרונה שהתקיימה באביב 2023. בפגישה זו, שיבח הנשיא את המשתתפים וציין כי עבודתם סייעה רבות בהמחשת יכולתן של אספות אזרחים לשמש כלי דמוקרטי יעיל המעניק לציבור מעורבות פעילה בקבלת החלטות.

לאחר שהביע ביטחון מלא ברלוונטיות השיטה, אמר הנשיא "ניסוי חסר תקדים זה חייב להמשך" והוסיף: "אספה שלישית תושק לפני סוף השנה ותסתיים לפני תום כהונתי בת חמש השנים."

נושא האספה השלישית יקבע יחד עם המועצה הכלכלית, החברתית והסביבתית. הבחירה תתבסס על נושאים שיועלו על ידי אזרחים באמצעות עצומות שיוגשו לCESE, לסנאט או לאסיפה הלאומית. לדברי הנשיא "אנשים אינם מעוניינים רק להצביע ולהעניק מנדטים גורפים, הם רוצים להיות מעורבים בדיונים". "אני משוכנע שדמוקרטיה דליברטיבית והשתתפותית היא הדרך לאחות את השברים בחברה." מקרון הדגיש את יתרונותיהם של הדיונים המגוונים באספות האזרחים, המאפשרים יצירת הסכמות וקבלת החלטות מושכלת יותר. הוא הביע שביעות רצון מהמשך ההתנסות באספות כאלו כדרך לחזק את הדמוקרטיה.


Comments


bottom of page