top of page

פרטיסיפו (Participo)

פלטפורמה דיגיטלית, במתכונת של בלוג, אשר הושקה כחלק מפרויקט של ה OECD העוסק תמיכה בחדשנות דמוקרטית והרחבת ההשתתפות האזרחית בעיצוב מדיניות. המרחב הדיגיטלי הזה נועד לעודד שיח בין משרתי ציבור, פרקטיקנים, חוקרים, אנשי אקדמיה ומי שעוסקים בעיצוב תהליכים דליברטיביים.

ה OECD אחראי על ניהול הפלטפורמה, ומפרסם בה מעת לעת עדכונים על חדשנות דמוקרטית ותהליכים דליברטיביים כמו גם ראיונות עם מומחים. 

מומלץ מאוד למעקב.

Opmerkingen


bottom of page