top of page

רשימת טוויטר על אספות אזרחים

הרשימה כוללת את ההוגים, הפעילים והעמותות המרכזיות בתחום אספות האזרחים והדמוקרטיה הדיונית בעולם וניתן להשתמש בה להתעדכנות שוטפת בחדשות, אירועים ומחקרים מהעולם.

https://twitter.com/i/lists/1316063640634699777?s=08
bottom of page