top of page

אתר הרשות לתמיכה בדמוקרטיה דיונית של האיחוד האירופי

הרשות תומכת בארגון אספות אזרחים באיחוד ומחוצה לו. באתר ניתן למצוא מבחר משאבים, להשתתף בדיונים ולהתעדכן על אירועים בתחום.

Comentarios


bottom of page