top of page

משאבי ידע

אנו שמחים להנגיש מבחר מקורות ידע וכלים עבור מי שמבקשים להעמיק, ליישם או לחקור את הרעיון והשיטה של אספת אזרחים

ספריית משאבי הידע מאורגנת לפי הקטגוריות האלה:

דוחות של אספות - המסכמים מהלך ו/או תוצרים של אספות ספציפות

מדריכים ליישום - הכוללים מבחר מדריכים כיצד לארגן וליישם אספות אזרחים

הסבר על אספות - קטגוריה בה תמצאו מסמכים, סרטונים והרצאות אשר מנגישים ומבהירים את הרעיון של אספות אזרחים

מחקר על אספות - קטגוריה המאגדת דוחות, כלים והרצאות על מחקרים של אספות אזרחים והשפעתן

עמותות וארגונים - בקטגוריה זו ניתן למצוא קישורים לאתרים של ארגונים העוסקים בארגון אספות אזרחים והנגשת ידע וכלים עליהן

תגיות נפוצות

bottom of page