top of page
about_about hero.png

מי אנחנו

אספת האזרחים בקריית טבעון

בשנת 2020, בלב המשבר הפוליטי ומשבר הקורונה בישראל, קמה יוזמת דמוקרטיה 3.0 (לשעבר אאלי - אספת אזרחים לישראל) בחסות מרכז השל לקיימות ובאמצעות פעילים ומתנדבים. מטרת היוזמה הייתה להתנסות בעיצוב מודלים בהם לאזרחים ולאזרחיות יהיה תפקיד מהותי בקבלת החלטות שמשפיעות על חייהם.

היוזמה מורכבת מאזרחים ומאזרחיות, מארגונים ומאנשי מקצוע, המבקשים לקדם אימוץ של מודל בשם 'אספת אזרחים' בדמוקרטיה בישראל, הן ברמה המקומית והן ברמה הארצית.


צוות היוזמה חקר את המודל במשך שנה וחצי, ערך שורה של מפגשי למידה, וובינרים, ובנוסף קיים התייעצויות עם מומחים מחו"ל, על מנת להביא את הידע הדרוש לארגון אספות אזרחים לארץ. הצוות פיתח ותרגם חומרים וכן יצר התאמות לצרכים הייחודיים של הממשל והציבור בישראל.

בקיץ 2021 היוזמה החלה בהפעלת הפיילוט הראשון של אספת אזרחים בישראל, על ידי שליחת קול קורא לרשויות מקומיות רבות בארץ. מבין הרשויות שהביעו עניין, נבחרה המועצה המקומית קריית טבעון, ובחורף 2022 התקיימה בה אספת אזרחים שהתמקדה בנושא הפחתת הטמנת פסולת.


לקריאה על אספת האזרחים בקריית טבעון לחצו כאן.

חזון היוזמה

יוזמת דמוקרטיה 3.0 שואפת לקדם דמוקרטיה דיונית וחדשנות דמוקרטית, באמצעות אספות אזרחים. 

בעת הזו, לאור המשבר שחוות דמוקרטיות רבות עולם, ולנוכח מגמות של חוסר אמון בממשל ושל קיטוב גובר בין חלקי החברה, נראה שצריך לעצב מחדש את המוסדות ואת תהליכי הדמוקרטיה באופן מותאם למאה ה-21, לשם הגברת ההשתתפות והמעורבות של אזרחי המדינה.

יוזמת דמוקרטיה 3.0 שואפת להטמיע בקרב מוסדות השלטון ובקרב האזרחים בישראל תפיסה חדשה ומשתפת של ממשל דרך רעיון הדמוקרטיה הדיונית. בגישה זו, קבלת החלטות בנוגע למדיניות ציבורית ולדרכי יישומה תתבסס על עירוב כלל חלקי החברה באמצעות שני עקרונות: סורטיציה (מדגם אזרחי מייצג) ודליברציה (דיון והגעה להסכמה).

 

מטרת היוזמה להפוך את אספות האזרחים לכלי נגיש עבור כל גופי הממשל ולכלי מרכזי במוסדות הדמוקרטיה, כך שאזרחים מן השורה יהפכו לשותפים ומשפיעים בעיצוב מדיניות ציבורית, הן ברמה הלאומית והן ברמה המקומית.

רוצים להעמיק? לשם כך הנגשנו לכם מבחר משאבי ידע

bottom of page