top of page

אספת האזרחים בקריית טבעון

ביולי 2021 פרסמה יוזמת דמוקרטיה 3.0 (ובשמה הקודם: אאלי) קול קורא לרשויות מקומיות בארץ, כדי לקיים פיילוט של אֲסֵפַת האזרחים ברמה המקומית. 21 רשויות הגישו מועמדות, ומתוכן קריית טבעון הראתה את מֵרַב הרצינות והעניין בביצוע אֲסֵפַת אזרחים, ועל כן נבחרה ליישוב הראשון שיקיים אספת אזרחים בישראל. לשם הפעלת הפיילוט, הרחיבה היוזמה את מעגל השותפים, באמצעות בניית קונסורציום (מאגד של גופים וארגונים). הקונסורציום כלל את מרכז דיאלוגוס מאוניברסיטת תל אביב, חברת פוליט, קרן היינרך בל ומרכז השל לקיימות. ראש מועצת קריית טבעון, מר עידו גרינבלום והמועצה העניקו לאֲסֵפַת האזרחים מנדט לגיבוש מסמך המלצות אשר יענה על השאלה: כיצד קריית טבעון יכולה להיערך להפחתה משמעותית של פסולת הנשלחת להטמנה? הטמנת פסולת היא אחד הגורמים המרכזיים לפליטת גזי חממה המחמירים את משבר האקלים, לזיהום ולבזבוז משאבי קרקע ומים. בנוסף, הטיפול בפסולת הוא אחד מהסעיפים היקרים בתקציב המועצה. מאחר שמדיניות הפסולת משפיעה על כלל האזרחים מדי יום - זהו נושא מתאים להתייעצות מעמיקה עם התושבים, באמצעות אספת אזרחים.


אספת האזרחים בטבעון מנתה 60 תושבים אשר נדגמו באופן אקראי, כך שייצגו את אוכלוסיית קריית טבעון מבחינת מגדר, שכונת מגורים, גיל ורמת השכלה. האספה התקיימה בין חודש פברואר ועד לאמצע מאי 2022. בתקופת פעילותה, השתתפו חברי האספה בחמישה מפגשי למידה, דיון והתייעצות בהיקף של כ-30 שעות. המפגשים כללו הרצאות מטעם שמונה מומחים בתחום הקיימות והטיפול בפסולת, ודיונים בקבוצות קטנות בעזרתם של מנחים מקצועיים. נוסף על כך, התקיימו סיורים לימודיים באתרי טיפול בפסולת בצפון הארץ - באעבלין ובעפולה. ערב פתוח לתושבי קריית טבעון, התקיים שבוע לאחר הסיור, כדי לאפשר לחברי האספה להכיר יוזמות הפועלות בקרב הקהילה בטבעון ולשמוע דעות של כלל הציבור על הנושא של הטמנת פסולת.


בסיום תהליך הלמידה, גיבשה האספה המלצות לפעולה והציגה אותן בפני הרשות באירוע סיום שהתקיים ב-17 במאי 2022. השרה להגנת הסביבה דאז, גב' תמר זנדברג, שלחה ברכה מקוונת לבאי האירוע.


לקריאת הדוח המסכם של האספה, המתאר את תהליך ארגון האספה ואת המלצותיה יש ללחוץ כאן.

לכתבה באתר "הארץ" על האספה, לחצו כאן.


"רציתי להגיד שהגעתי עם סקרנות רבה. זה לא היה נושא שהיה בליבי ללמוד או לחקור, אבל אני חייבת להגיד שאחרי סשן של כמה שעות, מצאתי את עצמי מהרהרת וחושבת על המצב ועל פתרונות… בחוויה שלי, זזתי מהמקום הנוח שלי וקרו איתי דברים כאן."

משתתפת באספת האזרחים בקריית טבעון
Comments


bottom of page