top of page
demo-gif-selective.gif

מערכת הפעלה חדשה לדמוקרטיה

חושבים שאתם יכולים לעשות פוליטיקה יותר טוב מנבחרי הציבור? זה נכון!

1

אנחנו מאמינים שדמוקרטיה אחרת היא אפשרית, דמוקרטיה שמקשיבה לכלל האזרחים, לא רק לבעלי הקשרים והכוח, אלא לכל חלקי החברה.

אספות אזרחים הן הדרך לעשות זאת - בעולם התקיימו כבר למעלה מ-500 אספות אזרחים שהשפיעו על המדיניות של ערים ומדינות. האספות האלו היו קשובות לצרכים של אזרחים "מן השורה", ועזרו לתכנן תוכניות השקעה של מיליארדי דולרים, תוכניות לפיתוח תשתיות לעשרות שנים, תוכניות שהציעו דרכים להתמודד עם שיח שנאה והטרדות ברשת ועוד.

אלו לא סתם מילים יפות, אלא כלי ישים שמעביר כוח מהפוליטיקאים חזרה לאזרחים.

איך זה עובד? השיטה מבוססת על שני עקרונות:

דיון מושכל: 

האספה לומדת במהלך פעילותה ממומחים וממקורות מידע מגוונים, מנהלת דיונים בקבוצות קטנות ומגבשת הצעות למדיניות ישימה מתוך שאיפה לשמוע את כלל הקולות שנמצאים בחדר.

דגימה אקראית של אזרחים מגוונים:

רופאות, מוסכניקים, עובדים בסופר, צעירים ומבוגרות - לכולם סיכוי שווה להשתתף באספה ולעצב את המדיניות שתשפיע על חייהם. חברי האספה אינם אליטה מנותקת מהעם, אלא אספה שמשקפת את הרכב העם במדויק.

"הפוליטיקה לרוב לא נותנת קול לאנשים כמוני. אספת האזרחים העניקה לי כוח פוליטי שלא היה לי קודם. היא חיזקה בי את האמון בממסד הדמוקרטי"

משתתפת באספה הצרפתית על משבר האקלים

מאות אספות אזרחים עיצבו מדיניות משמעותית ברחבי העולם והצליחו לפתור סוגיות שנויות במחלוקת.

דמוקרטיה 3.0 היא יוזמה ישראלית להטמעת אספות אזרחים במוסדות הדמוקרטיה בישראל.

היוזמה ארגנה את אספת האזרחים הראשונה בארץ. האספה התקיימה בקריית טבעון, ובימים אלה אנו עובדים על פרויקטים נוספים.

אני חושב שמפגש האזרחים הזה זה דבר נהדר. זו חוויה מדהימה שראשית מלמדת את כולנו לדבר כשאפשר, והרבה יותר חשוב, גם להקשיב למה שנאמר.
אני חושב שאספות אזרחים, דווקא בישוב כמו שלנו, יכולות להיות תהליך טבעי להמשך, על כל מיני נושאים אחרים... אני רואה את זה כתהליך שהוא מקסים וחובה עלינו לאמץ אותו."

משתתף באספת האזרחים בקריית טבעון

רוצים להעמיק?
לשם כך הנגשנו לכם מבחר משאבי ידע

מה זו אספת אזרחים

שותפים לדרך

bottom of page