top of page

אספות אזרחים בעתות משבר וקונפליקט - ריכוז מידע מוובינר שקיימנו ב 09.01.24

לצפיה בוובינר לחצו כאן

לנוכח האתגרים העומדים בפני החברה בישראל בעת הזו, ערכו מיזם דמוקרטיה 3.0 ומרכז השל לקיימות וובינר בו הוצגו 4 מקרי בוחן מן העולם המדגימים את הפוטנציאל של אספות אזרחים ליצור פריצות דרך ולהפיח תקווה בעתות משבר:

  • הקונגרס האזרחי בניו אורלינס לאחר אסון ההוריקן 'קטרינה' (2005) - Dr. Carolyn Lukensmeyer

  • אספת אזרחים ביוזמת ארגוני חברה אזרחית לנוכח משבר המשילות בבלגיה (2011) - Ben Eersels

  • אספת אזרחים לאחר עשור של סכסוכים אתניים בבוסניה הרצוגובינה (2021) - Dr. Damir Kapid

  • אספת אזרחים בעקבות משבר חוקתי באירלנד (2011) - Art O'Leary


דברי פתיחה ניתנו עלי ידי : שחר שרפ-  מנהלת תחום שיתוף ציבור במנהלת תקומה

ולהערות מסכמות הוזמנה: Professor Kalypso Nicolaïdis 


בדיון המסכם של הוובינר הציעו הדוברים מספר טיפים להטמעת השיטה, בעת הזו, בישראל.


האיור שלהלן מסכם באופן ויזואלי תובנות מהוובינר, כפי שקלטה אותן אביב ליבוביץ (תודה על כך!).


הרחבות על האספות שהוצגו ועל אספות אזרחים בכלל - במסמך המרכז קישורים ומשאבים שהוצעו במהלך הוובינר


Comments


bottom of page