top of page

בסיס נתונים של ה OECD על אספות אזרחים באירופה ובעולם

כחלק מהמאמץ לקידום דמוקרטיה דליברטיבית הקים ה OECD בסיס נתונים בו מתועדים כינוסים אזרחיים דליברטיביים ברחבי אירופה והעולם. התיעוד כולל את המסגרת בה בוצע הכינוס, השנה שלו, המודל הדליברטיבי (אספת אזרחים, פאנל אזרחים וכו'), משך הכינוס, הנושא בו עסק, האופן בו נבחרו וגויסו המשתתפים ומאפיינים רבים נוספים. בסיס הנתונים מעודכן לשנת 2023 והוא כולל מעל 700 רשומות. הוא מזמן העמקה ולמידה עבור חוקרים, גורמי משילות, ארגוני חברה אזרחית, פרקטיקנים, בעלי עניין ואזרחים מהשורה.

(הצילום מתוך פאנל אזרחים של האיחוד האירופאי שהתקיים בפברואר 2023 ועסק בצמצום התופעה של "בזבוז מזון" Food waste)

Comments


bottom of page