top of page

המעבדה לאספות אזרחים ברשויות המקומיות

בעשורים האחרונים מיושמים בעולם כלים חדשניים של דמוקרטיה השתתפותית אשר שמים תושבים במרכז קבלת ההחלטות של הרשות המקומית. אספת אזרחים היא אחת מהם. עשרות עיריות בעולם יישמו אספות אזרחים בהצלחה רבה, כגון בריסל, ברלין, גדנסק (פולין), פריז, מדריד, מוסטר (בוסניה) ועוד. 

בחודשים מאז ה-7 באוקטובר, נוכחנו בכוח הרב הטמון במעורבות אזרחית רחבה. למעשה, במצבי משבר פוליטיים או אקלימיים הדמוקרטיה ההשתתפותית מתבררת כאחד המנועים המרכזיים המאפשרים לצאת מהמשבר לשגשוג. דוגמאות לכך ניתן למצוא בארה"ב, קוסובו, אירלנד, פיליפינים, בלגיה ועוד. 


התכלית: המעבדה מבקשת לפרוץ דרך בהטמעת השימוש באספות אזרחים בישראל באמצעות הקניית ידע וכלים, בניית יכולות, וכן התנסות בעריכת אספות ברשויות מקומיות.

למי מיועדת התכנית? מנהלים ומנהלות ברשויות המקומיות שנמצאו מתאימים על פי שאלון וריאיון אשר מתחייבים לנוכחות בכל ימי ההכשרה. 

מה כוללת התכנית? התכנית תכשיר מובילים מתוך הרשויות ותלווה קבוצה נבחרת מתוכם בכינוס של אספות אזרחים בפועל.


התוכנית הושקה בימים אלה, מיד לאחר הבחירות המוניציפליות, באמצעות פרסום של קול קורא למנהלות ומנהלים ברשויות המקומיות. להרחבות והגשת מועמדות לחצו כאן.

Comments


bottom of page