top of page

המעבדה לאספות אזרחים ברשויות המקומיות - קול קורא והגשת מועמדות (מרץ 2024)

הבחירות המוניציפליות מאחורינו ואין זמן טוב מזה לחידוש השותפות של הרשות המקומית עם תושביה.

בחודשים מאז ה-7 באוקטובר, נוכחנו בכוח הרב הטמון במעורבות אזרחית רחבה. למעשה, במצבי משבר פוליטיים או אקלימיים הדמוקרטיה ההשתתפותית מתבררת כאחד המנועים המרכזיים המאפשרים לצאת מהמשבר לשגשוג.

המעבדה לאספות אזרחים ברשויות המקומיות מבקשת לפרוץ דרך בהטמעת השימוש באספות אזרחים בישראל באמצעות הקניית ידע וכלים, בניית יכולות, וכן התנסות בעריכת אספות בפועל, עם נבחרת של מנהלים ומנהלות מהרשויות המקומיות.

ניתן לצפות בהקלטת מפגש הזום שקיימנו למתעניינים ומתעניינות בקישור: https://shorter.me/JBSK- (כניסה עם הסיסמה: ?2J@=1q1)

להעמקה בתוכנית ראו את הקול הקורא: https://www.democracy3.org.il/plan

הגשת שאלון מועמדות בקישור: https://wkf.ms/48H3Fd7

ההרשמה פתוחה עד 31/3/24.
Comments


bottom of page