top of page

מפגש זום בנושא הכשרת מנחים לדליברציה

מפגש שאורגן על ידי NCoC הכולל הרצאה ודיון על הנחיית תהליכי דליברציה בנושאי מדיניות. ההרצאה והארגון שיצר אותה גם כוללים הפניות למסמכים רבים נוספים בתחום.

Comments


bottom of page