top of page

מגמות בדמוקרטיה דליברטיבית - סיכום שנת 2023 (התפרסם בפרטיסיפו, 7/12/2023)

ב Participio, בלוג העוסק במחקר ויישום של התחדשות דמוקרטית והרחבת השתתפות אזרחים בעיצוב מדיניות, פרסם מאוריסיו מאייה, סיכום מגמות ביישום אספות אזרחים בעולם. הסיכום מבוסס על בסיס הנתונים של ה OECD המתעד מופעים דליברטיביים ברחבי העולם.

המגמות המרכזיות עליהן מדווח הפרסום:

  • הגל הדליברטיבי נמשך, כאשר בין 2021-2023 הוא הגיע לחמש מדינות חדשות ולקחו בו חלק כמעט 12,000 אזרחים.

  • סביבה וסוגיות ארוכות טווח אחרות הן הסוגיות המרכזיות בתהליכים דליברטיביים. 

  • בין 2020-2023 הוכפל היקף המיסוד של תהליכים דליברטיביים.

  • תפקיד הדיגיטציה בתהליכים דליברטיביים התרחב מאוד, אך עדיין מפגש פנים אל פנים הוא הדרך המועדפת, גם ב 2023.

  • תהליכים דליברטיביים מוכיחים יכולת הכללה והשפעה רבות יותר מכל תהליך השתתפותי אחר.מתוך הפרסום


Comments


bottom of page