top of page

קנדה - אספות לשינוי שיטת הבחירות

האספות בבריטיש קולומביה ובאונטריו נחשבות הראשונות בגל של אספות אזרחים (למרות שאספות קטנות יותר התקיימו עוד קודם לכן). האסיפה בבריטיש קולומביה התקיימה ב-2005-2004, וזו של אונטריו ב–2007-2006.


חוסר שביעות רצון משיטת הבחירות המקובלת באזורים האלו – first past the post – גרם למפלגות לדון בשינויים במערכת הבחירות כבר בשנות ה-90. כשהמפלגה הליברלית בבריטיש קולומביה נבחרה, היא החליטה לקיים אסיפת אזרחים מתוך הבנה שלשינויים שהיא תעשה במנגנון הבחירות לא תהיה לגיטימציה ציבורית.


האזרחים דנו במגוון מנגנונים לקיום בחירות, למדו ממומחים, ניהלו שיח עם כלל הציבור והציעו שיטות אחרות לקיום הבחירות. למרות תמיכה רחבה לשיטות הבחירות האלו בין חברי האספה – הציבור דחה את השינויים במשאל עם. עם זאת, האספות האלו, המחקר סביבן, והסרטים הדוקומנטריים שתיעדו אותן הובילו למודעות ציבורית ונתנו השראה לאספות אחרות בעולם.


מקורות:

Comments


bottom of page