top of page

אסטוניה - אספה לכתיבת רפורמות בחוקי המערכת הפוליטית

ב- 2012, בעקבות שערוריות בפוליטיקה באסטוניה, החליטה הממשלה לעשות תהליך נרחב של שיתוף ציבור בשינויים במערכת הפוליטית. התהליך, שהתקיים במהלך שנת 2013, בוצע מתוך הבנה שאין לנבחרי הציבור את הלגיטימציה הציבורית לעשות שינויים משמעותיים במבנה המערכת הפוליטית בעצמם. התהליך כלל קבלת הצעות מהציבור הרחב, עיבוד ההצעות על ידי מומחים, ולבסוף דיון ואימוץ הצעות על ידי אזרחים שנדגמו אקראית. המשתתפים דנו בנושאים של מימון מפלגות, פוליטיזציה של משרות ציבוריות, חוק הבחירות, שיתוף הציבור ועוד. חלק מהחוקים שניסחו חברי האספה אומצו לבסוף על ידי הפרלמנט.


מקורות:
Comments


bottom of page